CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu je vytvořit užitečný doplněk ke vzdělávání pracovníků cestovního ruchu v pobřežních oblastech přizpůsobením, testováním, šířením a mainstreamingem (začleněním do hlavního proudu) jazykových vzdělávacích materiálů s využití metod Content and Language Integrated Learning - CLIL (Integrované obsahové a jazykové učení) a Open and Distance Learning - ODL (Otevřené a distanční učení). Dalším cílem je vytvoření strategické sítě, zahrnující zaměstnavatele, odbory a poskytovatele vzdělávacích programů, která bude zajišťovat poradenství, testování, šíření a mainstreaming ohledně výsledků projektu. To pomůže zvýšit spolupráci mezi těmito institucemi a dodá tomuto tématu širokou evropskou znalost. Upravené metody a materiály budou transformovány z projektu TalkIT (www.talkit.se), podpořeného ve Švédsku a zaměřeného na malé podnikatele v cestovním ruchu. Hlavní evropskou prioritou je rozvoj dovedností dospělých na trhu práce. Studenti vedle rozvoje jazykových dovedností získají, také interkulturní komunikační dovednosti a vyšší důvěru v jejich schopnost učit se díky metodě CLIL. Budou schopní učit se podle vlastního tempa díky metodě ODL s využitím e-learningu (Learning Management System) poskytovaným konsorciem.


VÝSTUPY

PRŮVODCE PRO UČITELE CIZÍCH JAZYKŮ
ZPRÁVA O CESTOVNÍM RUCHU V PŘÍSTAVECH
VÝUKOVÉ MATERIÁLY V RUŠTINĚ
LEARNING MANAGEMENT SYSTÉM (E-LEARNING)
WEB WWW.MARINAPROJECT.COM
DISEMINAČNÍ KONFERENCE V ESTONSKU
INFO

KONTAKT

Akses, spol. s r.o.
5. května 65
tel.: 212 240 988
e-mail: akses@akses.cz
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning ProgrammeContract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015
[Home] [Accessibility] [Disclaimer] [Webdesigner]
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning Programme


This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Contract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015