PROSJEKTMÅL

Dette prosjektet sikter på å lage et nyttig tillegg til opplæring av sysselsatte i maritim sektor gjennom å tilpasse, teste og formidle informasjon, og opprettholde språklæremateriell ved hjelp av Innholdsbasert læring (CLIL) og Distanselæringsmetoder (ODL) Videre skal prosjektet forme strategiske nettverk, inkludert arbeidsgivere, unioner og tilbydere av opplæring, som vil gi råd, teste, formidle og opprettholde prosjektets resultater. Dette vil øke samarbeid mellom de involverte institusjonene og bidra til økt kunnskap om emnet innen Europa. Metodene og materiellet vil bli overført fra TalkIT prosjektet (www.talkit.se), promotert i Sverige og tilpasset mindre turist entreprenører. Den viktigste prioriteten i Europa er kunnskapsutvikling for voksne i arbeidsmarkedet. Målgruppen vil ikke bare få økt tilgang til fremmede språk, som vil øke deres kunnskap, men også flerkulturell kommunikasjonskunnskap og økt sikkerhet i deres evne til å lære på grunnlag av CLIL metoden. De vil kunne lære etter eget tempo gjennom ODL metoden. Materialet nås gjennom læreplattformen som tilbys av prosjektet.


RESULTAT

GUIDE FOR SPRÅKLARERE
RAPPORT PA MARITIM TURISME
LÆREMATERIELL PÅ RUSSISK
LÆREPLATTFORM (LMS)
WEBSIDE WWW.MARINAPROJECT.COM
KONFERANSE I ESTLAND
INFO
NEWSLETTER

KONTAKT

Merete Høie
Godalen videregående skole
Østre ring 55, 4015 Stavanger
51 84 69 00
merete.hoie@rogfk.no
[Home] [Accessibility] [Disclaimer] [Webdesigner]
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning Programme


This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Contract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015