CILJI PROJEKTA

Cilj projekta je koristno prispevati k usposabljanju delavcev v obalnem turizmu, s prilagajanjem, testiranjem, razširjanjem in vključevanjem materialov za učenje jezikov po metodi poučevanja za nejezikovne predmete v tujem jeziku (CLIL; Content and Language Integrated Learning) in po metodi odprtega učenja in učenja na daljavo (ODL; Open and Distance Learning). Nadaljnji cilj je oblikovati strateška omrežja, vključno z delodajalci, sindikati in ponudniki učenja, ki bodo svetovala, testirala, razširjala in uveljavljala rezultate projekta. To bo povečalo sodelovanje med temi institucijami in prispevalo k po vsej Evropi razširjenim znanjem o naštetih vprašanjih. Metode in prilagojena sadiva bodo prenesena iz TalkIT projekta (www.talkit.se), ki so ga promovirali na Švedskem in ki je bil namenjen malim podjetnikom v turizmu. Glavne evropske prednostne naloge, na katere se naslavlja projekt, so razvoj spretnosti pri odraslih na trgu dela. Učenci / študenti ne bodo dobili le dostopa do tujega jezika, kar bo povečalo nohovo znanje, pač pa tudi medkulturne komunikacijske sposobnosti in večje zaupanje v svoje sposobnosti za učenje zaradi narave metode CLIL. Učili se bodo lahko po svojem ritmu z metodo odprtega učenja in učenja na daljavo (ODL). Metodi bosta posredovani s sistemom vodenja učenja, kar bo zagotovil konzorcij.

PRODUKTI

VODNIK ZA UČITELJE TUJEGA JEZINA
POROČILO O POMORSKEM TURIZMU
UČNA GRADIVA V RUŠČINI
SISTEM VODENJA UČENJA
SPLETNA STRAN WWW.MARINAPROJECT.COM
KONFERENCA V ESTONIJI
INFO
NEWSLETTER


KONTAKT

dr. Alenka Janko Spreizer
Univerza na Primorskem -
Fakulteta za humanistične študije Koper
Titov trg 5,
SI - 6000 Koper
+ 386 (0) 5 66 37 740
alenka.janko.spreizer@fhs.upr.si
[Home] [Accessibility] [Disclaimer] [Webdesigner]
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning Programme


This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Contract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015