PROJEKT MAL

Projektet syftar till att utgöra ett bra komplement till utbildningen av arbetstagare inom kustturism genom att anpassa, testa, sprida och integrera sprakinlärningsmaterial med hjälp av innehallsrelaterad sprakinlärning (CLIL) och distansutbildning (ODL) metoder. Ett ytterligare syfte är att skapa strategiska nätverk, bland annat arbetsgivare, fackföreningar och utbildningsanordnare som kommer att ge rad, testa, sprida och integrera projektets resultat.
Detta kommer att öka samarbetet mellan dessa institutioner och öka kunskaperna i ämnet i Europa. De metoder och material som är anpassade kommer att överföras fran TalkIT projektet (www.talkit.se), genomfört i Sverige och anpassat för sma turist företagare.
Den viktigaste europeiska prioriteten är kunskapsutveckling hos vuxna pa arbetsmarknaden. De studerande kommer inte bara fa tillgang till ett främmande sprak, vilket kommer att öka kunskaperna, men ocksa interkulturell kommunikation och ökad tillit till sin förmaga att lära sig med hjälp av CLILmetoden.
De kommer att kunna lära sig i sin egen takt genom distansutbildning (ODLmetoden). Materialet nas via den lärplattform som erbjuds av konsortiet.

RESULTAT

GUIDE FÖR LÄRARE FRÄMMANDE SPRAK
RAPPORT OM MARIN TURISM
UTBILDNINGSMATERIAL PA RYSKA
LÄRPLATTFORM
WEB SIDA WWW.MARINAPROJECT.COM
SPRIDNINGS KONFERENS I ESTLAND
INFO

KONTAKT

Tord Hansson
Föreningsgatan 1
291 33 Kristianstad
Sweden
+4644207640
Tord.Hansson@folkuniversitetet.se
[Home] [Accessibility] [Disclaimer] [Webdesigner]
Copyright © 2010 by AKSES
All Rights reserved
This project has been funded with support from
the European Commission - Lifelong Learning Programme


This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.

Contract number:
2009-1-NO1-LEO05-01015